WMA > MP3 transcoding migunakake ffmpeg lan lame

Kagungan file-file wma utawa format liyane nanging mp3 player kagungane mung bisa muter mp3? Transcode bae dadi mp3.

Contone kaya ing ngisor iki:

ffmpeg -i “03 Tennessee Waltz.wma” -vn -f wav – | lame.exe -V 2 –vbr-new – “03 Tennessee Waltz.mp3”

Kudu dieling yen transcoding ing antarane lossy compression iku ora bakal bisa ngasilake output kang becik, amarga wis akeh rounding error. Yen bisa, luwih becik nggoleki wav asline, utawa nge-rip maneh saka CD-ne. Pathokan kang bisa dienggo, bit rate format hasile aja nganti luwih gedhe tinimbang sumbere. Upamane wma 192kbps aja ditranscoding dadi mp3 225kbps, luwih becik <= 192kbps.

ffmpeg bisa diundhuh saka ing kene
lame bisa diundhuh saka ing kene

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s