Pakdhe Gondhes

Kula sapunika sampun dados pakdhe saestu, awit rikala dinten Kemis, 10 Januari 2008 rayi kula, Hanna, sampun ambabar ponang jabang bayi pawestri prunan kula ingkang nomer setunggal, ingkang dipunparingi pusaka nama pun Margareth Keyzia Kinanthi Kurniadewi (Keke). Naminipun panci panjang saestu awit sedaya kulawarga maringi nami piyambak-piyambak dhumateng rayi kula, Margareth punika paringipun rayi kula pun Lina, Keyzia saking atur kula, Kinanthi punika paringipun ibunipun (Hanna), Kurnia saking kersanipun ibu kula, dene Dewi saking pitedahipun bapak. Dados sedaya kulawarga tumut andhil hahaha…

Kula namung saged ndherek bingah-bingah saking katebihan awit kula mboten saged wangsul amargi kawontenan lan nembe kathah padamelan.

Kula kapan nggih? Hihihi..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s