Macapat :: Pucung

Tembang Pucung, kang kalebu tembang cilik, iku tembang kang akeh digunakake amarga cekak tur gampang panganggone. Cekak amarga mung ana patang gatra saben pada.

 • gatra kapisan cacahe 12 wanda (suku kata, syllable) lan wanda kang pungkasan kudu “u”, kacekak 12-u.
 • gatra kapindho cacahe 6 wanda, lan wanda kang pungkasan kudu “a”, kacekak 6 -a
 • gatra katelu cacahe 8 wanda, lan wanda kang pungkasan kudu “i”, kacekak 8 -i
 • gatra kapat utawa kang pungkasan cacahe 12 wanda, wanda kang pungkasan kudu “a”, utawa kacekak 12-a

Tuladha:

Ngelmu iku kelakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
setya budya pangekesing dur angkara

(kacuplik saka Serat Wedhatama anggitane KGPAA Mangkunagara IV)

Utawa pucung kang misuwur marga asring kanggo tembang dolanan utawa cangkriman

Bapak pucung cangkemmu marep mendhuwur
Sabane ing sendhang
Pencokane lambung kering
Prapteng wisma si pucung mutah guwaya

(coba batangen cangkriman ing dhuwur :))

Advertisements

15 thoughts on “Macapat :: Pucung

 1. wahh.. apig2 mas.. aku iso golek bahan kanggo tugas basa daerahku.. suwun yho mas.. eh mas, aku saget njaluk tulung mboten?? tulung kula digawekake lirik liyane tembang pucung.. iku tugas sekolahan. tapi aku ora iso gawe.. peh buingung aku mas..

  catetan : kula nyuwun pangapura, yen kata2 kula wonten ingkang mboten menaki.. kula mboten teteh ngomong basa jawi.. nyuwun pangapurane nggih.. lan kula njaluk tulung digawekake lirik anyaripun.. matursuwun ingkang kathah nggih mas..

 2. sebaiknya setiap macam tambang MACAPAT di kasih contoh lah?

  sekarang aku lagi kesulitan nih cari tembang pucung bertemakan

  PARIWISATA……..

 3. batangane…..wadhah banyu/ember sing sok dienggo ngangsu banyu.

  (ndherek tepang, kawula rumiyin remen nembang, nanging sak menika sampun sami kesupen sedaya, sakmenika wiwit kangen lan kepengen malih saget nembang malih, matursembahnuwun.)

 4. mas tak melok gawe bedekan ya…!
  Bapak pucung dudu watu dudu gunung
  sangkamu ing tanah sabrang
  ingon2e sang bupati
  yen lumaku si pucung lembehan grana

  maneh yo mas…!

  bapak pucung dudu pitik dudu wulung
  mabur mrana mrene yen lelungan mesthi isi
  wah…lalimas , pokoke batangane iku :montor mabur kok!

 5. mas aku tak melu gawe yamas?1. bapak pocung ,sedulurmu ana pitu . tan ana kang padha
  mati nenem urip siji
  dulur pitu tan nate urip barengan.
  jur apa mas batangane bedeka?085 257 840 176
  2.bapak pocung,duwe awak duwe gulu.
  uga duwe tangan
  ora duwe sirah sikil
  saben dina sipocung anguntal janma
  apa mas batangane ?

 6. mas dakirim maneh memko rumpuken ya ?
  1.jentik entik ,sitemugul patenana
  gek dosane apa
  dosane ngungkul ungkuli
  di aja di malati sedulur tuwa.
  2.bapak pocung, yen disawang edi luhung
  yen saka kadohan
  naging lamun kacedhaki
  legok geneng watu alas dadi juga . sarate dibatang lomas ? 085 257 840 176

 7. nuwun sewu,,, mas coba njenengan tebak,,
  Bapak pucung tanpa untu darbo siung. badan ira panjang. tutuk kira panpesagi.dina dina pucung nguntal buntut ira,,,, Batangane ophow????? 082335492840

 8. kalau ini melengkapinya gimana coba
  bapak pucung wacucal miyar-miyur
  mlebet nengen ….
  saduwane mori putih
  yen lumampah kairing swantening gangsa

  coba tembung sing mathuk go ngisi titik-titik kuwi opo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s