Ana-ana bae: Asal-usule istilah bikini

Bikini Atoll – Test field of nuclear bombs

The name “Bikini” was adopted for bikini swimwear shortly thereafter; a coincidence of explosive shock perhaps (“like the bomb, the bikini is small and devastating“), and the realization that “atom bombs reduce everybody to primitive costume.

Ana-ana bae… đŸ™‚

Advertisements

SAS CODE SNIPPET OF THE DAY!!!!!!

Proc NoMeans Data = ALL_MESSED_UP NoWay AllMissing CantPrint;

Class Anything_CANT_DEFINE;
Var Current_Unbalance;

Output Out = Sum_WhatEver_They_Want (Drop = _EVERYTHING_) Sum=;

Where Inexistent_Inconclusive_Data_Available = True;

Run; /*forever*/

Great… rite??

WMA > MP3 transcoding migunakake ffmpeg lan lame

Kagungan file-file wma utawa format liyane nanging mp3 player kagungane mung bisa muter mp3? Transcode bae dadi mp3.

Contone kaya ing ngisor iki:

ffmpeg -i “03 Tennessee Waltz.wma” -vn -f wav – | lame.exe -V 2 –vbr-new – “03 Tennessee Waltz.mp3”

Kudu dieling yen transcoding ing antarane lossy compression iku ora bakal bisa ngasilake output kang becik, amarga wis akeh rounding error. Yen bisa, luwih becik nggoleki wav asline, utawa nge-rip maneh saka CD-ne. Pathokan kang bisa dienggo, bit rate format hasile aja nganti luwih gedhe tinimbang sumbere. Upamane wma 192kbps aja ditranscoding dadi mp3 225kbps, luwih becik <= 192kbps.

ffmpeg bisa diundhuh saka ing kene
lame bisa diundhuh saka ing kene

Pakdhe Gondhes

Kula sapunika sampun dados pakdhe saestu, awit rikala dinten Kemis, 10 Januari 2008 rayi kula, Hanna, sampun ambabar ponang jabang bayi pawestri prunan kula ingkang nomer setunggal, ingkang dipunparingi pusaka nama pun Margareth Keyzia Kinanthi Kurniadewi (Keke). Naminipun panci panjang saestu awit sedaya kulawarga maringi nami piyambak-piyambak dhumateng rayi kula, Margareth punika paringipun rayi kula pun Lina, Keyzia saking atur kula, Kinanthi punika paringipun ibunipun (Hanna), Kurnia saking kersanipun ibu kula, dene Dewi saking pitedahipun bapak. Dados sedaya kulawarga tumut andhil hahaha…

Kula namung saged ndherek bingah-bingah saking katebihan awit kula mboten saged wangsul amargi kawontenan lan nembe kathah padamelan.

Kula kapan nggih? Hihihi..

Kepiting

Romlah njaluk ditukokno kepiting gawe buko.

“Yo wis tak tukokno nang rolak” jare Muntiyadi.

“Lho gak numpak bronpit tah ?” takok Romlah.

“Gak wis, cik gak amis. Tak nyegat bemo ae” jare Muntiyadi. Mari ngono Muntiyadi budhal nyegat bemo.

Dhadhak ndhik bemo Muntiyadi pethuk ambek bekas pacare biyen, jenenge Sablah.

“Lho cak Mun, kate nang endhi peno cak ?” takok Sablah.

“Kate nglencer golek angin . .” jare Muntiyadi.

“Sakjane aku kate kulak kain, tapi wurung ae wis, tak melok peno ae” jare Sablah ngalem.

Mari ngono arek loro iku ngelencer nang musium Kapal Selam ndhik kono lak isis tah, dadi gak keroso moro-moro wis sore. “Waduh blaen iki, aku kudhu mulih, wis yo .” jare Muntiyadi.

Mari pamitan, Muntiyadi mampir nang rolak tuku kepiting diadhai kresek. Mergo gopoh kabeh, pas katene mlebu pekarangan dhadhak kreseke jebol, kepitinge buyar kabeh. Ambek nggurak kepitinge, Muntiyadi bengok-bengok “Ayo cepetan sithik . .wis meh tekan iki ” Krungu bojone bengok-bengok, Romlah ambek muring-muring. “Cak . .cak, cik guobloke se sampeyan iku. Lha mosok kepiting digiring padhakno bebek ae. Mulakno kok suwi. . .”